Kako koristiti naš portal za nekretnine


Kuce.rs je moderan portal za nekretnine koji omogućava postavljanje oglasa brzo i besplatno, bez potrebe registracije. Predlažemo da se registrujete ukoliko ćete postavljati više oglasa. Oglasi mogu da budu na srpskom i engleskom jeziku.


Oglasi za nekretnine


Dobar oglas za nekretnine podrazumeva postavljanje slika i tačnih informacija. Korisno je uneti sve detalje vezane za nekretninu. Prezentacija u obliku video materijala takođe može poboljšati kvalitet oglasa.

Kada postavite oglas, dobićete email sa linkovima za izmenu oglasa.

Svaki oglas se briše ukoliko je stariji od 12 meseci.

Vi ste jedini zakonski odgovorni za sadržaj oglasa koji postavite na naš sajt. Pročitajte pravila.


Kako izbeći prevare


Iako kontrolišemo svaki oglas na Kuce.rs, bilo ko može postaviti oglas bez registracije, što znači da ne možemo utvrditi da li je oglas pravi ili lažan. U lažnim oglasima takođe može biti lažnih informacija ili slika. Prevarant obično želi da proda ili iznajmi nekretninu koju ne poseduje i traži od vas avans. Nikada nemojte plaćati unapred.

Kuce.rs nije deo bilo koje transakcije između kupca i prodavca ili kompanije koja je postavila oglas na ovaj sajt.

Uvek se vidite sa osobom koja je postavila oglas i uporedite nekretninu (i vlasnika) koju vidite sa oglasom. Ukoliko ste neudata žena, za vašu sigurnost, idite sa dobrim prijateljem da vidite nekretninu. Svaki put proverite osobu ili kompaniju pogotovo ukoliko posumnjate na prevaru, koja je povezana sa tom osobom ili kompanijom. Ukoliko ne možete naći podatke o osobi ili kompaniji, preporučujemo Vam da odustate od ponude.

Izbegavajte davanje ličnih podataka kao što je Vaš datum rođenja, adresa, ili račun. Budite veoma pažljivi kada sarađujete sa prodavcem iz inostranstva.

Nikada nemojte plaćati unapred i nikada nemojte koristiti servise za transfer novca. Platite nakon što sretnete vlasnika, dogovora ili potpisivanja ugovora u sudu.

Ukoliko posumnjate da je oglas prevara, prijavite nam. Pročitajte više o internet prevarama na Wikipediji.